Studia w Instytucie Akustyki

Studia stacjonarne I stopnia:
Akustyka: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem
Reżyseria Dźwięku

Studia stacjonarne II stopnia:
Akustyka

Studia niestacjonarne I stopnia:
Akustyka: Protetyka Słuchu
Reżyseria Dźwięku

Egzaminy poprawkowe – studia niestacjonarne

Formularze do pobrania

Pomoc materialna dla studentów

2 rok – 10.11.2019 roku zmiana planu – 8.30-10.45 – Projektowe studio nagrań . Nie będzie wykładu z współczesnych stylów muzycznych.

W sprawie przedłużenia legitymacji bardzo proszę o kontakt w sobotę z Panią Danutą Jewczuk pokój 1 koło Biura Obsługi Studentów.